Mindre gård på landet arrenderas ut

Belägen i södra Småland, sjönära och vackert. Boningshus om 130 m2, ladugård, loge, höloft samt vagnslider. Gården lämpar sig för djurhållning, häst, får, fjäderfä etc. Det finns ca 7 ha åkermark/bete

Kontaktperson: Lennart Eklundh, 070-796 19 90, mail: lennart@ledaffkonsulten.se