Fjällnära kor

Fjällnära kor kallas en grupp fjällkor som har använts i tradi- tionell fäboddrift eller som hus- hållskor på av- lägsna gårdar i Norrlands fjälltrakter. Eftersom gårdarna ofta varit ensligt belägna har utbytet av djur från andra besättningar och användandet av semintjurar inte varit så stort som hos fjällrasen i övrigt. De fjällnära korna har annars samma ursprung som fjällrasen med en arvsmassa som kan spåras tillbaka till fjällrasens stambok.

Till den fjällnära gruppen räknas djur som härstammar från sex besättningar. Först uppmärksammades djuren från Lillhärjeåbygget, Klövsjö och Biellojaure. Antalet djur från dessa tre besättningar ansågs vara för litet för att långsiktigt bevara gruppen utan risk för inavelsdefekter. Därför anslöts något senare två besättningar från Funäsdalen. Enstaka djur med härstamningar från Fatmomakke och Särna räknas numera också till gruppen.

Fjällnära kor är som de flesta fjällkor friska med ett bra lynne och de föder sig bra på ett magert bete. De är ofta mindre än vanliga fjällkor och ger vanligtvis en mindre mängd mjölk. Huvuddelen av korna mjölkas i dag men många kor används även som dikor. År 2009 rapporterades det in 132 kor från 41 besättningar till det fjällnäraregistret. Den fjällnära gruppen hålls sedan slutet av 1990-talet i en sluten grupp med eget register. Arbete med att hitta fler djur med liknande bakgrund som de från ursprungsbesättningarna pågår än idag.

Har du frågor om de fjällnära djuren kan du vända dig till någon av oss i fjällnärakommittén. Vi hjälper dig även med råd om vilka kolinjer som är särskilt viktiga att uppmärksamma just nu, vilka tjurar du kan använda i aveln och annat som är viktigt att veta.

Fjällnära registret

Fjällnärakommittén organiserar ägare till fjällnära djur i syfte att bevara de fjällnära som traditionella hushållskor. Kommittén för sedan 1996 ett register över godkända fjällnära. I dag finns drygt ettusen djur inlagda i registret, både historiska och nu levande. Eftersom alla fjällkor har samma raskod, nr 41, är fjällnäraregistret en förutsättning för att hålla reda på vilka godkända djur som ingår i den fjällnära gruppen.

Kontaktpersoner

Avelsråd och livdjursförmedling: Ivan Eriksson, 0702-850026
Ägarregister och härstamningsintyg: Lars Halvarsson, 0730-280001
Information om härstamningar: Se databasen